Profil Alhidayah Tahfizh Center

ALHIDAYAH TAHFIZH CENTER adalah Lembaga Pusat Pembelajaran Al Qur’an  yang mengembangkan model pendidikan terintegrasi yang memadukan pengembangan akhlak, karakter, dan potensi diri dengan mengusung nilai-nilai Islami. Diharapkan para santri menjadi Pemimpin Masa Depan yang Hafal Al Qur’an, Beradab, Berilmu, Berkarakter, Dan Mandiri

Program Program kami

– Madrasah Qur’an Center (MQC)

– Markaz Hidayah Qur’an (MHQ)

– Pesantren Darus Surur

– Markaz As – Sanad

– Harika Cafe 

Team Alhidayah Tahfizh Center

Penasihat Alhidayah Tahfizh Center

Madrasah Qur'an Center

Madrasah Quran Center adalah lembaga pendidikan untuk menanamkan anak anak cinta akan Al-Qur’an dan gemar berinteraksi dengann Al-Qur’an serta mempunyai akhlak yang mulia juga memiliki jiwa yang mandiri dan berperan penting di era digital saat ini.

Sehingga diharapkan terbentuknya akhlak Al-Qur’an dan terbiasa menghafal Al-Qur’an serta bertata krama baik kepada sesama muslim dan Madrasah Qur’an Center akan melahirkan anak anak yang berkomptensi

Tujuan kami adalah menjadi lembaga yang mencetak generasi generasi hafal alquran berakhlaq mulia juga memiliki jiwa mandiri dan berperan penting di era saat ini

Markaz Hidayah Quran

Merupakan salah satu lembaga di bawah naungan Al-Hidayah Tahfizh Center SK : AHU-0023854.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 06 OKTOBER 2020. Lembaga ini bergerak di bidang Pendidikan Al Quran dan As Sunnah yang berkomitmen untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dalam berbagai ilmu dalam bidang ilmu Al Quran. Yang bercita-cita mewujudkan generasi-generasi berakhlaq dan beradab juga mengamalkan syariat Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. 

Salah satu program Al Hidayah Tahfizh Center adalah

Markaz Hidayah Quran (MHQ) Bergerak di bidang pendidikan tahfizh Al Quran dengan sistem tahfizh 30 juz bersanad dan boarding, sehingga terwujud generasi-generasi yang cinta kepada Allah Azza Wajalla, mengikuti Sunnah Rasulullah  menjadikan Al Qur’an sebagai pedoman hidup.

 

Komplek Maharaja Blok N6 no,7 Rangkapan Jaya , Pancoran Mas, Kota Depok

 

Kontak Kami : 085319310886

Copyright © 2022 Al-Hidayah Tahfizh Center | Powered by Al-Hidayah Tahfizh Center